Pàgina de presentació

Què són els seminaris?

Els seminaris de la Fundació Catalunya Europa neixen amb l’objectiu de treballar i analitzar un conjunt de temes actuals d’abast europeu i formular propostes que permetin articular un discurs propi a partir de l’ideari de la Fundació.

Amb a realització d’aquests seminaris es constitueix un espai permanent de reflexió i debat amb vocació de continuïtat per contribuir a generar opinió qualificada i crear un vincle de complicitats intergeneracionals i de compromís entorn els principals reptes de país.

Quins temes tracten?

I. SEMINARI SOBRE EL FUTUR DEL PROJECTE EUROPEU

II. SEMINARI SOBRE LA TRANSFORMACIÓ DEL MODEL ECONÒMIC I SOCIAL EUROPEU

Qui els organitza?

Els coordinadors són Pere Almeda i David Espiga, responsables de l’activitat global dels seminaris, amb la col·laboració i suport logístic de la Fundació Catalunya Europa.

Cadascuna de les sessions dels seminaris compta amb un ponent, responsable de preparar i dirigir els temes a tractar, incloent-hi les tasques d’investigació i generació d’ouputs finals. A la vegada, el seminari convida una persona experta en la matèria que fa el contrapunt i complementa la intervenció del ponent.

SEU SEMINARIS

Quan serà el proper?

Actualment el cicle de seminaris ha finalitzat i s’està recopilant el material dels resultats obtinguts.

Estem a l’espera de concretar el calendari de la propera edició que començarà aproximadament a principis de l’any 2014.

Anuncis